Nina Kihle (f. 1957) har lang erfaring med undervisning, kursvirksomhet og psykoterapi. Arbeidsområdet ligger i fagfeltet skapende dans, bevegelsesforming, danseterapi, qigong, taijiquan og stressmestring.

Nina har sin bakgrunn innen dans, bevegelsesfag og musikkvitenskap. Hun er utdannet ballettpedagog og dans/bevegelsesterapeut. Har vært utøver og instruktør i tajiquan og medisinsk qigong over mange år. Underviser mindfulness/ oppmerksomhetstrening.

Utdannet dans/bevegelsesterapeut med master-grad fra New York University i 1985. Studert og utøvet autentisk bevegelse (authentic movement/ AM) over flere tiår. Videreutdanning fra Laban/Bartenieff Institute of movement studies i NYC.

Har lang erfaring som psykoterapeut innenfor offentlig helsevesen med kunnskap og metodikk knyttet til sammenhengen mellom kropp og følelser, - især knyttet til stress-reaksjoner.

Har jobbet med kreativ dans og danselek for voksne og barn. Interessert i eventyr, myter og fortelling og omsetter dem gjerne til dans.

Siden 1988 har hun drevet sin egen deltids-virksomhet. Har hatt oppdrag i Norge og i utlandet, - bl.a. Sverige, Italia og USA.

Tilbyr kurs, undervisning og veiledning til mennesker som søker inspirasjon til endring og /eller ønsker å styrke sin helse. Kan også arrangere kurs for bedrifter, lag og foreninger.Det du har danset, kan ingen ta fra deg.
Meksikansk visdomsord
Målgruppe:
barn, ungdom og voksne

som har behov for å lære mer om :

- stressmestring

- oppøvelse av konsentrasjon og tilstedeværelse

- følelsesbevissthet og følelsesregulering

- rom og tid for skapende aktivitet

eller som ønsker å styrke sin helse.

Tilbud:
Individuelt eller i gruppe

- medisinsk qigong

- taijiquan

- dans/bevegelsesterapi

- oppmerksomhetstrening/
mindfulness

- skapende dans

- rituell dans

Kurs i Toscana. Ta kontakt for mer informasjon!